Cài đặt thông báo Telegram

1/ Video hướng dẫn lấy token và id ( chỉ làm 1 lần duy nhất )

2/ Cài đặt Telegram ở MT5 ( chỉ làm 1 lần duy nhất )

+ Các bạn nhấn Tools/Options ( hoặc nhấn Ctrl+O).

+ Trong bảng Options các bạn chọn tabs Expert Advisors : Tích các ô như hình và thêm nguồn telegram vào ( https://api.telegram.org )

=> Cuối cùng các bạn cài đặt các thông số Telegram ở Setup Inputs .

Lưu ý : sau khi cài đặt input xong các bạn Save lại , để lần sau mở tool chỉ việc load thôi ko cần cài đặt lại .