Sideway Break (Tín Hiệu Đảo Xu Hướng)

1/ Cài đặt Sideway ở Setup Dialog ( áp dụng cho chart hiện tại ):

2/ Cài đặt nhanh Alerts Sideway tại tabs AlertsInsideBar :