Autotrade theo tín hiệu EPS (algo trading)

1/ Mục đích :

2/ Cài đặt Autotrade ở Setup Dialog ( áp chụng cho Chart hiện tại ):

3/ Cài đặt nhanh Autotrade EPS tại tabs ONBUY/ONSELL